1. Công việc chính

- Tìm khách hàng làm Website.

- Tìm khách hàng sử dụng Website Gian Hàng Trực Tuyến.

- Tìm khách hàng sử dụng phần mềm quản lý.

- Tìm khách hàng có nhu cầu làm thêm chức năng cho Website của họ hoặc các dịch vụ tin học khác.

2. Phương pháp thực hiện

- Đăng quảng cáo lên các Website rao vặt, TMĐT: sử dụng phần mềm của Công ty hoặc công cụ khác tùy ý.

- Gửi email trực tiếp cho khách hàng: sử dụng phần mềm của Công ty hoặc công cụ khác tùy ý.

- Viết thư giới thiệu và gửi trực tiếp đến khách hàng: sử dụng mẫu thư giới thiệu của Công ty.

- Các hình thức quảng cáo, tiếp thị khác: tùy ý.

3. Lương và thưởng

- Không có lương căn bản.

- Hoa hồng 40% trực tiếp trên từng hợp đồng và nhận tiền ngay khi khách hàng trả tiền. Riêng dịch vụ “Thiết kế Website”, hoa hồng không được tính cho phần Domain (Tên miền) và Hosting (Lưu trữ) vì phần này phải đóng cho Nhà Cung Cấp.

- Thưởng hàng Quý. Cuối mỗi Quý, nếu đạt chỉ tiêu ít nhất 50 triệu VNĐ tổng giá trị hợp đồng ( sau khi trừ đi giá trị Tên miền, Hosting và các phí khác phải đóng cho Nhà Cung Cấp) thì sẽ được thưởng 10% cho tổng giá trị đó.